Úvod
Cenová politika

V naší činnosti se řídíme zásadou individuálního přístupu, a to jak ke každé jednotlivé věci, tak ke každému jednotlivému Klientovi. Tuto zásadu odráží i naše cenová politika.

Ceny advokátní pomoci, kterou poskytujeme, jsou spravedlivé a cenově dostupné pro naše Klienty, plně odpovídají našim zkušenostem a kvalifikaci a, co je nejdůležitější, výsledkům poskytnuté pomoci v rodinných a dědických věcech.

Konečná cena advokátní pomoci se stanoví po první konzultaci s Klientem a prozkoumání okolností jeho problému.

Takže, jsme stanovili pro sebe dva základní přístupy k tvorbě cen služeb rodinného advokáta, jejíchž hlavním faktorem tvorby je dosažení potřebného výsledku v konkrétní věci Klienta:

  1. platba za proces — provádí se v několika fázích, za každý provedený úkon, vypracovaný procesní dokument, soudní jednání (náklady na každou fázi jsou předem projednávány s Klientem a stanoveny v dohodě (smlouvě) o poskytování advokátní pomoci);
  2. platba za výsledek — provádí se v jedné nebo ve dvou splátkách, z nichž je hlavní (větší) splatná po dosažení kladného pro Klienta výsledku (Klient je předem informován o všech možných variantách řešení věci Klienta, tyto jsou projednávány a stanoveny v dohodě (smlouvě) o poskytování advokátní pomoci).

Klientovi jsou nabízeny obě varianty platby za naše advokátní služby, a v závislosti na tom, která varianta Klientovi vyhovuje více, je tvořena výhodná pro Klienta cena advokátních služeb v oblasti rodinného práva, která je nižší ve srovnání s tím, co Vám mohou nabídnout naše kolegy.

Naše praxe poskytuje advokátní pomoc pouze v oblasti práva, ve které máme velké zkušenosti a kvalifikaci, což nám umožňuje při první konzultaci vyhodnotit specifika věci, metody, nezbytné k ochraně zájmů Klienta, varianty řešení a stanovit cenu pomoci advokáta v oblasti rodinného práva. Jsme si jisti, že tento způsob je nejčestnější a nejprofesionálnější, protože bez předchozího posouzení okolností věci a projednání s Klientem požadovaného výsledku, bude chybné stanovit cenu našich služeb.

Jelikož zájmy Klientů zastupují pouze zaměstnanci, kteří mají právní postavení advokáta, máme právo v průběhu projednávání věci se obrátit na soud s žádostí o náhradu nákladů na služby advokáta, což Klientovi umožňuje plně nebo částečně kompenzovat své náklady. Toto postavení poskytuje Klientovi možnost ušetřit náklady na notářské služby, protože máme právo zastupovat zájmy Klientů na základě dohody (smlouvy).

Za výsledky projednání každé věci jsme vždy zodpovědní a z tohoto důvodu určujeme zaplacení hlavní části odměny již po obdržení kladného výsledku ve věci.

Praxe rodinného a dědického práva funguje jako součást advokátní kanceláře MITRAX, která poskytuje právní pomoc "kompletního cyklu", takže pokud vaše situace bude přesahovat hranice jedné praxe jsme v každém případě schopni najít její řešení. 


Дочка розривала шлюб із іноземцем. Відбулося все швидко і тихо. Те, що ми хотіли.

Ольга

17.10.2019

Не быстро, но действенно. Прошёл с ними от идеи развода до второго брака и контракта.

Иван

10.09.2019

Олег та Інна встановили моє батьківство та погодили графік зустрічей з дитиною. Дякую.<...

Віталій

14.08.2019