Головна
Аліменти. Корисна інформація для стягувача аліментів
Аліменти. Корисна інформація для стягувача аліментів

Корисна інформація для стягувача аліментів

Сімейним законодавством встановлено, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Але трапляється так, що після розірвання шлюбу, чи припинення фактичних сімейних відносин один з батьків нехтує цим обов’язком, а отже, тому з батьків, хто залишається проживати з дитиною необхідно вирішувати питання утримання дитини.

Чине сімейне законодавство встановлює два принципи розрахунку розміру та форми, в якій повинні сплачуватися аліменти – в твердій грошовій сумі, або в процентах від всіх видів заробітку та доходу платника аліментів. Окрім цього, чинне сімейне законодавство встановлює, також можливість витребування заборгованості по аліментам.

Таким чином, є два варіанти вирішення даної проблеми:

 • мирним шляхом;
 • примусовий (судовий) порядок.

1. Мирні способи вирішення проблеми

Сучасне сімейне законодавство визначає наступні шляхи мирного вирішення виниклої ситуації:

 • домовленість сторін, тобто в усному порядку, батько і мати домовляються між собою щодо розміру та періодичності сплати аліментів на дитину в добровільному порядку тому з батьків, з ким залишається проживати дитина. Дана домовленість може бути лише усною, але для додаткових гарантій виконання даних домовленостей батько можуть укласти між собою нотаріально посвідчений договір про утримання дитини (дана категорія договорів може мати різні назви, але всі вони визначають порядок утримання та забезпечення умов життєдіяльності дитини);
 • подання заяви за місцем роботи платника аліментів. Сімейний кодекс визначає, що дану заяву повинен подати самостійно платник аліментів за місцем своєї роботи (місцем отримання доходу), але на практиці бувають випадки, коли роботодавець приймає заяву того з батьків, з ким залишається проживати дитина, особливо, якщо інший з батьків не заперечує проти цього;
 • набуття дитиною права власності на нерухоме майно, зазвичай шляхом укладення нотаріально посвідченого договору дарування, що автоматично звільняє батька від сплати аліментів на дитину до досягнення дитиною повноліття;

Єдиною складністю такого шляху вирішення виниклої проблеми є усвідомлення іншим з батьків необхідності сплачувати аліменти в необхідному дитині розмірі, так як, у випадку, якщо відсутність згоди одного з батьків щодо розміру або періодичності сплати аліментних зобов’язань та неможливість прийти до консенсусу автоматично виключає врегулювання даної ситуації мирним шляхом

В більшості випадків досягнути згоди щодо мирного врегулювання даної ситуації та необхідності укладання таких аліментних договорів не є можливим, тому один з батьків змушений звертатись до суду з позовною заявою про стягнення аліментів.

Необхідність участі адвоката у даному способі вирішення конфлікту зумовлена саме необхідністю участі 3-ої особи, яка може допомогти врегулювати спір та надати як правову, так і психологічну допомогу, адже основною причиною відмови батьків від даного способу вирішення ситуації, є відсутність впевненості, що дані домовленості з часом не будуть порушені. Особливо це стосується батьків, з якими залишається проживати дитина. Це дійсно так. А тому, досвідчений адвокат має порекомендувати закріпити дані домовленості у нотаріально посвідченому договорі. Даний договір має аналогічну юридичну силу як і рішення будь-якого суду України, та у випадку його невиконання має бути виконано в примусовому порядку.

Допомога адвоката у вирішенні даної ситуації є корисною але не життєво необхідною. Зокрема, необхідність адвокатської допомоги зумовлена можливістю адвоката проаналізувавши ситуацію з юридичної точки зори, пояснити сторонам всі за та проти, а також використовуючи правові важелі впливу, переконати сторони та підштовхнути до мирного шляху вирішення проблеми. Окрім того, робота адвоката є необхідною при складанні та підписанні договорів саме з метою юридичного аналізу положень договорів та уникнення закріплення в умовах договорів невигідного для Клієнта положення.

2. Судовий порядок вирішення проблеми

У випадку, коли мирним шляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення аліментів батькам не вдалося, а також, коли один з батьків, який проживає окремо від дитини ігнорує її існування та не бажає сплачувати грошові кошти на утримання дитини, сімейним законодавством України передбачена можливість примусового стягнення грошових коштів з даної особи.

Звернення до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви з необхідними документами Позивачем (особа, яка звертається до суду з позовною заявою, тобто той з батьків, з ким залишилися проживати дитина) до Відповідача (той з батьків, хто проживає окремо від дитини, та не сплачує коштів на її утримання).

Необхідно звернути увагу на ту обставину, що звертатися до суду з позовною заявою можна не лише у випадку, коли інший з батьків, хто проживає окремо від дитини взагалі не сплачує коштів на її утримання. У тому випадку, коли, наприклад, батько та мати домовились в усному порядку, що батько, проживаючи окремо сплачує певну суму коштів на утримання дитини, але з часом виходить, що даної суми недостатньо для її утримання. Натомість, батько має можливість (дохід дозволяє) сплачувати суму більшу, аніж він сплачує, проте зазначає, що була усна домовленість про дану суму і не бажає її збільшувати, то в такому випадку також є можливість звернутися до суду.

В даному конкретному випадку, батько, або його представник будуть апелювати до загальної норми цивільного законодавства, а саме ч. 1 стаття 15 Цивільного кодексу, де зазначено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Таким чином, батько визнає, не оспорює та не порушує права дитини на утримання, так як він сплачував аліменти, а тому немає підстав для звернення до суду. Проте, Сімейний кодекс, та Постанова Пленуму Верховного суду України чітко зазначають, що аліменти сплачуються за домовленістю сторін, і у випадку відсутності домовленості, сторона має право звернутися до суду. Таким чином, у даній конкретній ситуації домовленість між батьками про суму аліментів анулюється, так як суми, що сплачується недостатньо для утримання дитини.

Проте, в даній ситуації необхідно звернути увагу, що у випадку необхідності суми більшої, аніж сплачується, тому з батьків, з ким проживає дитина, необхідно обґрунтувати дану суму (мати докази необхідності саме даної суми), а також враховувати можливість ним самим в рівній частині утримувати дитину.

Таким чином, для звернення до суду з позовом необхідно зібрати наступні документи:

 • копія всіх сторінок паспорту Позивача (не обов’язково, але бажано);
 • копія ідентифікаційного номеру Позивача (обов’язково);
 • копія ідентифікаційного номеру Відповідача (обов’язково);
 • копія свідоцтва про шлюб/копія свідоцтва про розірвання шлюбу/копія рішення суду про розірвання шлюбу (обов’язково);
 • копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (обов’язково);
 • довідка по формі № 3, або № 2 з житлово-експлуатаційної служби (не обов’язково, але деякі судді вимагають як доказ проживання дитини з Позивачем);
 • довідка про доходи Позивача (не обов’язково, але деякі судді вимагають);
 • копії чеків, квитанції, абонементів, медичних довідок, рекомендацій лікаря, путівок на відпочинок та багато інших документів, що підтверджують вже здійснені витрати на дитину, або ж їх необхідність.

Встановлення підсудності справи, тобто визначення в якому саме суді першої інстанції буде розглядатись справа. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України в даному випадку застосовується вибірна підсудність, тобто позови, про стягнення аліментів можуть пред’являтись як за зареєстрованим місцем проживання чи місцем перебування відповідача, так і позивача.

Особливості оформлення позовної заяви

За рішенням суду кошти на утримання дитини присуджуються у частці від доходу її матері/батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Щодо визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі, то, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (але такий розмір не повинен бути меншим, ніж 30% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, прожитковий мінімум на дітей відповідного віку встановлюється у Законі України «Про Державний бюджет» на поточний рік)

Щодо визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері/батька дитини, то судом визначається частка заробітку (доходу) матері/батька, яка буде стягуватись як аліменти на дитину.

Необхідно звернути увагу, що у випадку якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку матері/батька на їх утримання, яка буде стягуватись до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Тобто, якщо батьки мають двох спільних дітей, та діти проживають, наприклад, з матір’ю, яка бажає стягувати по ¼ частині усіх видів заробітку батька на кожну дитину, то необхідно звертатися за стягненням не по ¼ частині на кожну дитину, а одразу просити стягнути ½ частину, об’єднавши дві вимоги в одну. Дана вимога законодавства повинна бути дотримана.

Судова практика вказує на те, що зазвичай, навіть якщо у відповідача непостійний дохід, або рівень його доходів невідомий на час розгляду справи, то необхідно звертатися із позовом про стягнення частини від доходу, а не тверду грошову суму, оскільки вважається, що такий вид стягнення більше захищає права дитини, та легше виконується Державною виконавчою службою.

Як вже раніше було зазначено, сімейним законодавством України встановлено мінімальну межу аліментів, що можуть стягуватися на одну дитину, а саме:розмір аліментів не може бути меншим ніж 30% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Проте, законодавством врегульовано і максимальну межу сплати розміру аліментів та додаткових витрат, що стягується на усіх дітей, який не може бути більшим, ніж 50% заробітної плати платника аліментів. Окрім того, в дані 50% входять і інші відрахування від заробітної плати Відповідача.

Варто знати, що аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім’я кого вони виплачуються,і мають використовуватись за цільовим призначенням. Але за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове використання аліментів. Якщо буде встановлено нецільове витрачання аліментів платник аліментів, має право звернутись до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

В позовній заяві необхідно вказати наступні обставини:

 • наявність або відсутність сімейних відносин між Вами та відповідачем, наприклад, у відповідному році було зареєстровано шлюб, що підтверджується свідоцтвом про шлюб або відміткою у паспорті;
 • спільна дитина, зазначається дата народження та відповідне підтвердження факту народження, тобто свідоцтво про народження;
 • підтвердження того факту, що дитина проживає з одним із батьків, якщо з Вами, як з позивачем, краще додати до позовної заяви довідку форми № 3, видану комунальним підприємством житлово-експлуатаційного господарства;
 • важливо зазначити також, чи є у відповідача на утриманні інші неповнолітні діти та непрацездатні батьки, оскільки дана обставина впливає на розмір аліментів;
 • також однією із обставин, яка враховується судом при вирішенні питання щодо розміру аліментів це стан здоров’я та матеріальний стан платника аліментів;
 • вказати суму грошових коштів, які будуть стягуватись на дитину щомісячно;
 • бажано обґрунтувати зазначену суму аліментів, які будуть стягуватись, але при цьому потрібно враховувати вік дитини та її потреби, а також її стан здоров’я.

Варто зазначити, що аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, тобто, якщо розгляд справи триватиме наприклад 3 місяці, то за данні 3 місяці також стягуються аліменти, і вже буде присутня заборгованість.

Судовий збір

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір». Судовий збір сплачується за подання позовної заяви.

Відповідно до зазначеного закону, а саме п. 3 ст. 5 від сплати судового збору звільняються позивачі – за подання позовної заяви про стягнення аліментів. Таким чином, якщо Ви звертаєтеся до суду з позовом про стягнення аліментів, Ви звільняєтеся від сплати судового збору, натомість, після розгляду справи та винесення судом рішення у справі, даним рішенням суд зобов’яже Відповідача сплатити судовий збір до Державного бюджету.

Подання позовної заяви до суду

В судах вказані час та дні, коли можна подати позовну заяву або інші процесуальні документи до канцелярії суду. Сформований пакет документів, тобто позовна заява з додатками (а також копія позовної заяви з додатками для відповідача по справі та інших осіб, які беруть участь у справі) подається до канцелярії суду. Позовну заяву можна також направити поштою – цінним листом, обов’язково з описом документів, які Ви надсилаєте та поштовим повідомленням.

Після отримання позовної заяви судом, вона реєструється. Під час подачі необхідно мати екземпляр самої позовної заяви, яку Ви можете залишити у себе, та на якій, відповідно, ставиться відмітка суду про прийняття від Вас пакету документів. Дана дія не є необхідною, але це гарантія для Вас, що подані документи не будуть втрачені.

Таким чином, після подачі позовної заяви, пакети документів формуються у справу, яка автоматизованою системою розподілу призначається на суддю, який відкриває провадження. Вам повинна надійти судова повістка про призначення справи до розгляду. Оскільки бувають моменти, коли судові повістки приходять невчасно або взагалі не надходять, потрібно їхати до суду та перевіряти стан справи.

Отримання рішення по справі

Після оголошення рішення у справі про стягнення аліментів Ви можете отримати його копію, але виконання рішення може відбутися лише через 10 днів, а саме з моменту набрання рішенням законної сили. Разом з рішенням, яке набрало законну силу, Ви отримуєте виконавчий лист, який у сукупності із рішенням подаєте до виконавчої служби. Із зазначеними документами Вам необхідно звернутися до органів Державної виконавчої служби того району де проживає Відповідач. Але якщо Відповідач офіційно працює, та Ви маєте інформацію про місце роботи, та необхідні докази, то Вам необхідно звертатися до того району, де знаходиться офіційне місце роботи Відповідача. Якщо ж Ви такою інформацією не володієте, то не слід турбуватися, адже Ви можете подати до Державної виконавчої служби району де Відповідач має зареєстроване або фактичне (знову ж таки, якщо маєте докази його фактичного проживання за даною адресою) місце проживання, та виконавча служба самостійно або по Вашому проханню здійснить запит щодо офіційного місця роботи Боржника.

Таким чином, аби звернутися до органів Державної виконавчої служби необхідно написати заяву (зазвичай у довільній формі), та додати до заяви оригінал виконавчого листа та звичайну ксерокопію рішення суду, та інші документи, які бажаєте надати виконавчій службі, і які містять інформацію про Боржника, належність йому майна, банківських рахунків і т.д. Також, якщо Ви бажаєте, щоб аліменти стягувалися на конкретний картковий або банківський рахунок, то Ви можете зазначити про це у заяві.

Після цього на підставі виконавчого листа та рішення про стягнення аліментів державний виконавець відкриває виконавче провадження. На підставі відкритого виконавчого провадження кошти на утримання дитини стягуються в примусовому порядку на рахунок Позивача.

Стягнення аліментів на повнолітніх дітей

Сучасне українське законодавство передбачає можливість стягнення аліментів на користь повнолітніх дітей, оскільки сімейне законодавство передбачає обов’язок батьків утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги, у випадку, якщо батьки можуть надавати таку матеріальну допомогу.

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

Також, у випадку, якщо повнолітня дочка або син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Судова процедура стягнення аліментів на дорослу дитину майже не відрізняється від звичайної судової процедури про стягнення аліментів, окрім того, що необхідно мати докази та доводити сам факт навчання (договір, контракт з ВУЗом, квитанції про сплату за навчання), а також витрати пов’язані з навчанням (квитанції та чеки на підтвердження витрат на книжки, ксерокс, харчування, проживання і т.д.).

Міжнародні аліменти

У разі виїзду одного з батьків, який є громадянином України, для постійного проживання в іноземній державі, з якою Україна не має договору про подання правової допомоги (далі – постійне проживання за кордоном), він повинен виконати аліментні зобов’язання з утримання дитини (дітей) до досягнення нею повноліття (далі – аліментні зобов’язання), які оформляються договором між цією особою та одним з батьків, з яким залишається дитина (далі – одержувач аліментів), або договором про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Якщо аліментні зобов’язання не були виконані особою, що виїжджає, стягнення аліментів провадиться за рішенням суду. У випадку, якщо після набрання рішення суду законної сили, згідно з яким з одного із батьків стягуються аліменти, він виїжджає для постійного проживання у державу, з якою Україна не має договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його виїзду за межі України може бути стягнуто аліменти за весь період до досягнення дитиною повноліття.

Таким чином, як видно з усього вищезазначеного важко переоцінити необхідність адвоката по стягненню аліментів у суді, а також на стадії виконання даного рішення, адже в деяких випадках вся доля процесу залежить від того, наскільки юридично грамотно складена та оформлена позовна заява, наскільки законні вимоги викладені в ній, а також чи існує практична можливість реалізації даних позовних вимог у випадку їх задоволення. Окрім того, юридична освіченість адвоката, його досвід ведення аналогічних судових процесів на практиці, можливість вироблення або обрання необхідної стратегії та тактики дій, можливість швидко та грамотно реагувати на дії суду, може суттєво вплинути на розгляд справи. Також, важливо зазначити, що окрім юридичної складової ролі адвоката в процесі, існує ще й моральна, адже Клієнт, який не має бажання фізично бути присутній при розгляді справи, контактувати з опонентами, відчувати моральний та психологічний тягар самого процесу змушений звертатися по адвокатську допомогу. Тобто, присутність у справі адвоката гарантує відсутність необхідності Вашої присутності у процесі.

З повагою,
Адвокат Голубничий Олег Ігорович