Головна
Аліменти. Корисна інформація для платника аліментів
Аліменти. Корисна інформація для платника аліментів

Корисна інформація для платника аліментів

У зв’язку з тим, що дана стаття безспірно пов’язана зі статтею під назвою «Корисна інформація для стягувача аліментів», то її зміст буде фактичним її віддзеркаленням, та матиме схожі елементи а тому перед переглядом даної статті рекомендується переглянути вищезазначену статтю, що буде корисним для Вас, а також створить для Вас загальну картину дій, які може бути вчинено саме Позивачем для врегулювання виниклої ситуації та її вирішення.

Отже, чинне сімейне законодавство встановлює два принципи розрахунку розміру та форми, в якій повинні сплачуватися аліменти – в твердій грошовій сумі, або в процентах від всіх видів заробітку та доходу платника аліментів. Окрім цього, чинне сімейне законодавство встановлює, також можливість витребування заборгованості по аліментам.

Таким чином для Вас як для платника аліментів, є два варіанти вирішення даної проблеми:

  • мирним шляхом;
  • примусовий (судовий) порядок.

1. Мирні способи вирішення проблеми

Сучасне сімейне законодавство визначає наступні шляхи мирного вирішення виниклої ситуації:

  • домовленість сторін, тобто в усному порядку, батько і мати домовляються між собою щодо розміру та періодичності сплати аліментів на дитину в добровільному порядку тому з батьків, з ким залишається проживати дитина. Дана домовленість може бути лише усною, але для додаткових гарантій виконання даних домовленостей батьки можуть укласти між собою нотаріально посвідчений договір про утримання дитини (дана категорія договорів може мати різні назви, але всі вони визначають порядок утримання та забезпечення умов життєдіяльності дитини);
  • подання заяви за місцем роботи платника аліментів. Сімейний кодекс визначає, що дану заяву повинен подати самостійно платник аліментів за місцем своєї роботи (місцем отримання доходу), але на практиці бувають випадки, коли роботодавець приймає заяву того з батьків, з ким залишається проживати дитина, особливо, якщо інший з батьків не заперечує проти цього;
  • набуття дитиною права власності на нерухоме майно, зазвичай шляхом укладення нотаріально посвідченого договору дарування, що автоматично звільняє батька від сплати аліментів на дитину до досягнення дитиною повноліття;

Єдиною складністю такого шляху вирішення виниклої проблеми є усвідомлення іншим з батьків, тобто того з ким залишається проживати дитина необхідності отримувати аліменти в необхідному саме дитині розмірі, так як, у випадку, якщо відсутність згоди одного з батьків щодо розміру або періодичності сплати аліментних зобов’язань та неможливість прийти до консенсусу автоматично виключає врегулювання даної ситуації мирним шляхом.

В більшості випадків досягнути згоди щодо мирного врегулювання даної ситуації та необхідності укладання таких договорів не є можливим, адже той з батьків, з ким залишається проживати дитина зазвичай нехтує положеннями сімейного законодавства, які вказують на те, що батьки повинні брати участь в утриманні дитини у рівних долях, та вимагає невиправдано завищену суму аліментів, враховуючи в неї і свої особисті витрати. Але бувають і не поодинокі випадки, коли платник аліментів штучно занижує розмір аліментів, а тому в даному випадку необхідно враховувати саме інтереси та потреби дитини, залишивши власні амбіції та образи.

Необхідність участі адвоката у даному способі вирішення конфлікту зумовлена саме необхідністю участі 3-ої особи, яка може допомогти врегулювати спір та надати як правову, так і психологічну допомогу, адже основною причиною відмови батьків від даного способу вирішення ситуації, є відсутність впевненості, що дані домовленості з часом не будуть порушені. А тому, досвідчений адвокат має порекомендувати закріпити дані домовленості у нотаріально посвідченому договорі. Даний договір має аналогічну юридичну силу як і рішення будь-якого суду України, та у випадку його невиконання має бути виконано в примусовому порядку.

Допомога адвоката у вирішенні даної ситуації є корисною але не життєво необхідною. Зокрема, необхідність адвокатської допомоги зумовлена можливістю адвоката проаналізувавши ситуацію з юридичної точки зори, пояснити сторонам всі за та проти, а також використовуючи правові важелі впливу, переконати сторони та підштовхнути до мирного шляху вирішення проблеми. Окрім того, робота адвоката є необхідною при складанні та підписанні договорів саме з метою юридичного аналізу положень договорів та уникнення закріплення в умовах договорів невигідного для Клієнта положення.

2. Судовий порядок вирішення проблеми

Загальні положення

У випадку, коли мирним шляхом домовитися про розмір та періодичність стягнення аліментів батькам не вдалося, сімейним законодавством України передбачена можливість примусового стягнення грошових коштів з платника аліментів, а саме в судовому порядку.

Звернення до суду відбувається шляхом подачі позовної заяви з необхідними документами Позивачем (особа, яка звертається до суду з позовною заявою, тобто той з батьків, з ким залишилися проживати дитина) до Відповідача (той з батьків, хто проживає окремо від дитини).

Необхідно звернути увагу, що в даному випадку Позивач, відповідно до цивільного процесуального законодавства України, може на свій вибір подати позовну заяву як до суду, де зареєстровані або фактично проживаєте Ви як Відповідач, або ж за своїм зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Це пов’язано з тим, що в даному випадку захищаються інтереси дитини, а так як дитина залишається проживати з Позивачем, то і в суд він може подавати за своїм місцем проживання.

Судова процедура для Відповідача є досить складною не тільки процесуально, але й морально, адже він опиняється в становищі, коли необхідно захищатися від власної дитини, та надавати усі необхідні докази того, що він може, тобто його рівень доходів дозволяє віддавати на утримання дитини саме дану конкретно визначену частину свого доходу. Окрім того, важливу роль відіграє сам суддя, та його відношення до даної справи, адже суд вирішує справу на власний розсуд згідно зі своїм внутрішнім переконанням.

За рішенням суду кошти на утримання дитини присуджуються у частці від доходу її матері/батька і (або) у твердій грошовій сумі.

Щодо визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі, то, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (але такий розмір не повинен бути меншим, ніж 30% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, прожитковий мінімум на дітей відповідного віку встановлюється у Законі України «Про Державний бюджет» на поточний рік).

Щодо визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері/батька дитини, то судом визначається частка заробітку (доходу) матері/батька, яка буде стягуватись як аліменти на дитину.

Необхідно звернути увагу, що у випадку якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку матері/батька на їх утримання, яка буде стягуватись до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Тобто, якщо батьки мають двох спільних дітей, та діти проживають, наприклад, з матір’ю, яка бажає стягувати по ¼ частині усіх видів заробітку батька на кожну дитину, то необхідно звертатися за стягненням не по ¼ частині на кожну дитину, а одразу просити стягнути ½ частину, об’єднавши дві вимоги в одну. Дана вимога законодавства повинна бути дотримана. Після того як одній дитині виповниться вісімнадцять років, дана частка може бути переглянута, але поки вона не переглянута з Вас, як з платника аліментів буде стягуватися ½ частина усіх доходів.

Сімейним законодавством України встановлено мінімальну межу аліментів, що можуть стягуватися на одну дитину, а саме: розмір аліментів не може бути меншим ніж 30% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Проте, законодавством врегульовано і максимальну межу сплати розміру аліментів та додаткових витрат, що стягується на усіх дітей та непрацездатних батьків, який не може бути більшим, ніж 50% заробітної плати платника аліментів. Окрім того, в дані 50% входять і інші відрахування від заробітної плати Відповідача.

Зазвичай, в даній категорії справ суддя негативно відноситься до сторони Відповідача, а тому нерідко трапляються випадки, коли визначає суму аліментів, яка перевищує 50% заробітної плати платника аліментів. Такі випадки трапляються лише тоді, коли Відповідач намагається ввести в оману суд щодо розміру своїх доходів умисно занижуючи їх.

Варто знати, що аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім’я кого вони виплачуються,і мають використовуватись за цільовим призначенням. Але за заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове використання аліментів. Якщо буде встановлено нецільове витрачання аліментів платник аліментів, має право звернутись до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, тобто, якщо розгляд справи триватиме наприклад 3 місяці, то за данні 3 місяці також стягуються аліменти, і вже буде присутня заборгованість.

Рекомендації щодо тактики та стратегії захисту

Звертаємо увагу платників аліментів на ту обставину, що не рекомендується обирати стратегію абсолютної відмови від сплати аліментів, вона є не ефективною. Суди критично відносяться до батьків, які взагалі відмовляються від сплати аліментів, але це не означає, що якщо, той з батьків, хто проживає окремо не має можливості сплачувати аліменти, і має про це докази, то суд матиме аналогічне відношення. Судді розуміють необхідність участі обох батьків в утриманні дитини задля її фізичного та духовного розвитку, а тому в обов’язковому порядку призначають стягнення аліментів, справа лише у розмірі стягнення.

Згідно сучасного сімейного законодавства, при визначенні розміру аліментів враховуються стан здоров’я та матеріальне становище як дитини так і платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Саме з цими факторами, які мають суттєве значення для вирішення спору, і відбуваються маніпуляції. Тобто, суд розглядає справу лише на підставі доказів, наданих сторонами, тому, аби занизити розмір аліментів, що мають стягуватися з платника аліментів, необхідно довести суду (надати докази) декількох обставин:

  • незадовільного стану здоров’я платника аліментів – це, зокрема, можуть бути медичні довідки, висновки лікарів, результати аналізів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо процедур лікування в Україні чи за кордоном і т.д. і т.п.;
  • наявності інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки сина, які потребують утримання платника аліментів. З метою доведення цієї обставини, суду необхідно надавати як медичні та будь-які інші документи, що підтверджують неможливість осіб, що потребують утримання, утримувати себе самостійно, так і докази надання Вами на їх утримання певних коштів. Доказами на доведення утримання таких осіб можуть виступати розписки (суд досить скептично відноситься до таких доказів, розуміючи можливість їх підроблення), а також рішення суду, яке виконується в примусовому порядку через органи Державної виконавчої служби України (даний доказ є беззаперечним, та в обов’язковому порядку приймається судом до уваги);
  • наявність інших обставин, які суттєво впливають на можливість сплачувати саме ту суму аліментів, яку просить Позивач. Це можуть бути будь-які обставини, які потребують грошових витрат (наприклад, кредитні зобов’язання).

Таким чином, доведення саме цих обставин сприятиме зменшенню розміру аліментів, які будуть стягуватися з Вас на дитину, та суттєво вплине на судовий процес і майбутнє рішення суду.

Отримання рішення по справі

Після оголошення рішення у справі про стягнення аліментів Відповідач має можливість сплачувати аліменти в добровільному порядку, тобто виконувати рішення суду за власним бажанням, або ж у разі відмови Відповідача в добровільному порядку виконувати рішення суду, Позивач звертається із заявою до органів Державної виконавчої служби України.

Після цього на підставі виконавчого листа та рішення про стягнення аліментів державний виконавець відкриває виконавче провадження. На підставі відкритого виконавчого провадження кошти на утримання дитини стягуються в примусовому порядку на рахунок Позивача.

Стягнення аліментів на повнолітніх дітей

Сучасне українське законодавство передбачає можливість стягнення аліментів на користь повнолітніх дітей, оскільки сімейне законодавство передбачає обов’язок батьків утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги, у випадку, якщо батьки можуть надавати таку матеріальну допомогу.

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

Також, у випадку, якщо повнолітня дочка або син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Судова процедура стягнення аліментів на дорослу дитину майже не відрізняється від звичайної судової процедури про стягнення аліментів, окрім того, що необхідно враховувати, що Ви, як Відповідач повинні мати можливість сплачувати дані кошти на утримання дитини, а також той факт, що другий з батьків повинен у рівній частині надавати кошти на утримання дитини.

Звісно, єдиною можливою формо захисту в даних судових процесах є лише подання заперечень та доказів, які підтверджуватимуть Ваші заперечення. Проте варто зазначити, що взагалі не існує можливості уникнути стягнення аліментів в судовому порядку, окрім обставин визначених Сімейним кодексом, які звільняють від сплати аліментів, та є численна кількість варіантів зниження даного розміру аліментів.

Варто зазначити, що в даній ситуації кваліфікована допомога адвоката по аліментах є конче необхідною, адже адвокату, який неодноразово проводив аналогічні судові процеси, відомі усі можливі способи захисту Відповідача від стягнення невиправдано завищених аліментних сум, а також всі тонкощі ведення судового процесу. Присутність адвоката в судовому процесі допоможе правильно побудувати тактику та стратегію ведення процесу, а також уникнути негативних наслідків в процесі. Також, важливо зазначити, що окрім юридичної складової ролі адвоката в процесі, існує ще й моральна, адже Клієнт, який не має бажання фізично бути присутній при розгляді справи, контактувати з опонентами, відчувати моральний та психологічний тягар самого процесу змушений звертатися по адвокатську допомогу.

З повагою,
Адвокат Голубничий Олег Ігорович