Головна
Поділ майна у громадянському шлюбі

Поділ майна у громадянському шлюбі

Поділ майна у громадянському шлюбі

Поділ майна осіб, які проживали у громадянському шлюбі (фактичних шлюбних відносинах)

На сьогоднішній день все більшу популярність в українському суспільстві отримує інститут громадянського шлюбу (проживання однією сім’єю, не перебуваючи у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі). Багато людей проживає фактично однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Причин для цього багато. Це пов’язано в першу чергу з тим, що більшістю людей вважає, що громадянський шлюб не породжує взаємних прав та обов’язків, на відміну від реально зареєстрованого шлюбу. Проте, коли така сім`я розпадається, часто виникає питання пов’язане з поділом майна, яке набувалось під час проживання у громадянському шлюбі.  У даній статті ми надамо поради як захистити свої права подружжю та який обсяг даних прав.

У чинному законодавстві, а саме статті 74 Сімейного кодексу України, встановлено, що якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу  та не перебувають у цей час у жодному іншому зареєстрованому шлюбі, на їх майнові права та обов’язки розповсюджується ті ж самі норми права, що й на офіційно зареєстроване подружжя. На практиці це означає, що майно набуте під час проживання у громадянському шлюбі може бути поділено у судовому або позасудовому порядку, шляхом укладення між ними письмового договору про поділ майна.

За загальним правилом майно набуте чоловіком та жінкою за час громадянського шлюбу належить на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин самостійного заробітку (доходу). Існує і така можливість що під час перебування у громадянському шлюбі спільне майно було зареєстровано як приватна власність одного з членів подружжя, проте, його можна за рішенням суду поділити. Дана процедура поділу майна подружжя має ряд особливостей та складностей, які відрізняють її від звичайного поділу майна подружжя, яке проживало в офіційно зареєстрованому шлюбі.

В даній судовій процедурі підлягає доказуванню та вирішенню одразу два питання:

По-перше, факт перебування у громадянському шлюбі та його тривалість. Встановлення факту проживання у громадянському шлюбі вирішується судом на підставі доказів, які підтверджують низку важливих моментів фактичних сімейних стосунків. Наприклад, можна доводити факт спільного проживання шляхом підтвердження свідками або спільною реєстрацією. Також важливим є факт спільного відпочинку, який може бути доведений наявністю фотокарток, спільно оплачених відпусток або показаннями свідків. Слід звернути Вашу увагу на те, що важливим моментом доказування у цій категорії справ є наявність спільних витрат та спільне управління майном. Дані обставини можуть бути доведені при подачі суду доказів про придбання певних речей на кошти одного з подружжя, про наявність кредитного договору, про сплату комунальних послуг зі зазначенням платника та наявність довіреності на управління майном одного з подружжя (наприклад, автомобілем, в той період коли це було обов’язковим). При переконливих доказах вищезазначених обставин суд виносить рішення про встановлення факту перебування у громадянському шлюбі і відповідно може винести рішення про поділ майна подружжя набутого у ньому.

По-друге, обсяг майна який підлягає поділу та порядок його поділу. Іноді помилково вважається, що факт перебування у громадянському шлюбі підлягає встановленню в порядку окремого провадження, а саме у процедурі передбаченій для розгляду судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Насправді як наша особиста, так і загальна судова практика, свідчить про те, що встановлення факту перебування у громадянському шлюбі та поділ в ньому нажитого майна проводиться однією процедурою у позовному провадженні.

Спочатку встановлюється обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства. Суд з’ясовує джерела і час його придбання. Варіантів поділу досить багато і вони ідентичні поділу майна набутого за час зареєстрованого шлюбу. Майно може бути поділено наступним чином: встановлення режиму спільної часткової власності на неподільне майно (зазвичай на нерухоме майно); встановлення режиму приватної власності на різні об’єкти, які підлягають поділу з урахуванням рівності часток; встановлення приватної власності на одного з подружжя з виплатою грошової компенсації.

На практиці вищезазначені процедури мають багато складностей та ризиків, що пов’язані з відносною рідкістю звернень особами до суду щодо даної категорії справ та відповідно неоднозначною судовою практикою. Також однією зі складностей можна назвати значний обсяг доказування в даній категорії справ.

Головним ризиком пов’язаним з захистом майнових прав жінки та чоловіка, які перебували у громадянському шлюбі є те, що до моменту винесення рішення суду, яке буде закріплювати майнові права позивача, відповідач може самостійно розпоряджатися майном, яке на нього зареєстровано. Не вчинення ніяких дій у цей момент може призвести до того, що у момент винесення рішення суду об’єкт спору вже не буде належати відповідачу, що істотно ускладнює або взагалі унеможливлює виконання рішення суду. Тому в даній категорії справ вкрай важливо на початковій стадії судового процесу накласти арешт на майно.

Враховуючи всі складності даної процедури і, як правило, значну вартість спірної власності, допомога адвоката з розподілу майна, який має практичний досвід в даній категорії справ, на моє глибоке переконання, необхідна.

З повагою,
Адвокат Голубничий Олег Ігорович